Všeobecné obchodné podmienky.

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Uvedené všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú platné pre obchodný vsťahu s firmou VcelarstvoKunov s.r.o. ďalej len "predávajúci". VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Nákup môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť uvedenými VOP.

UPRESNENIE POJMOV
Predávajúci: VcelarstvoKunov s.r.o., Kunov 110, 90501 Senica, Slovensko, IČO: 50154630, DIČ: 2120194219, IČ DPH: SK2120194219, zapísaný v Obchodnom registri Trnava Oddiel Sro vložka číslo 37037/T
Orgán dozoru/ARS: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj: Trhová 2, 917 01 Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Kupujúci: Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila nákup na stránkach predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP a súhlasí s nimi.
Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim. Tovar a ceny: Pod tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú ponúkané na predaj. Ceny sú maloobchodné, uvedené v EUR bez DPH.

2. KÚPNA ZMLUVA
Prijatá objednávka od kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Potvrdením prijatia objednávky od predávajúceho vzniká zmluvný vzťah. Dodaním objednaného tovaru zaniká zmluvný vzťah.

3. OBJEDNÁVKA – OBJEDNANIE TOVARU
Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar ponúkaný na predaj. K cene tovaru predávajúci pripočíta poštovné a balné. Tovar predávajúci zasiela kuriérskou spoločnosťou DPD na dobierku alebo paletové zásielky kuriérom Geis alebo Toptrans. Poštovné sa účtuje podľa cenníka kuriérskej spoločnosti. Výška poštovného a balného je uvedená orientačne. Uvedené ceny poštovného a balného sú orientačné. Výška poštovného a balného záleží od skutočnej hmotnosti zásielky, od objemu zásielky, počtu balíkov a vzdialenosti miesta doručenia. Objem balíka nesmie prekročiť isté hranice, preto objemnejší tovar, ako plastové obaly na med musíme baliť do viacerých balíkov. Na požiadanie môžeme poštovné a balné presne vyčísliť pre konkrétnu objednávku. Dopravu za paletové zásielky konzultuje predávajúci v každom prípade so zákazníkom. V prípade, že tovar nie je na sklade, alebo je z neho menej na sklade, ako je objednané množstvo, predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho. Tovar sa objednáva vyplnením požadovaných údajov a odoslaním objednávky. Potvrdením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase objednania. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci e-mailom potvrdenie objednávky. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky alebo emailom za účelom overenia objednávky prípadne doplnenia informácií a upresnenia výšky poštovného a balného. Kupujúci sa potvrdením a odoslaním objednávky zaväzuje zaplatiť za objednaný a dodaný tovar kúpnu cenu vrátane prepravných a baliacich nákladov podľa platných obchodných podmienok.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci vykoná úhradu za objednaný tovar na dobierku.

5. DODACIE PODMIENKY
Tovar zasielame do 1-3 pracovných dní. Tovar, z ktorého máme na sklade menej, alebo je práve vypredaný, má uvedenú poznámku: Dodanie do 7-10 dní. Prosím venujte pozornosť aj poznámkam, ako: Iba osobný odber - tovar takto označený nezasielame, možný je iba osobný odber v sídle firmy. Zasielané samostatne - tovar takto označený zasielame v samostatnom balíku, kvôli charakteru tovaru sa nedá k nemu pribaliť iný tovar. Kupujúcemu bude tovar zaslaný uvedeným spôsobom: Kuriérom DPD - balíky do 31,5kg (dodacia doba 1-2 pracovné dni od prijatia objednávky) Kuriérom Geis alebo Toprans - paletové zásielky (napr. medomet, sklenené poháre, krmivo) Osobný odber - dohodnutý telefonicky alebo e-mailom v sídle našej firmy. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude termín dodania konzultovaný s kupujúcim.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Kupujúci môže objednávku stornovať do 24 hodín od objednania a to prostredníctvom e-mailu. Takúto objednávku považujeme za zrušenú. V e-maile je potrebné uviesť Vaše meno a číslo objednávky a názov tovaru.

7. VRÁTENIE TOVARU
Kupujúci má právo na vrátenie tovaru do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu podľa §12 zákona č.108/2000 Z.z.. Kupujúci je povinný vrátiť tovar (schopný ďalšieho predaja) predávajúcemu v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane príslušenstva spolu s originálnym dokladom o kúpe tovaru, záručného listu, návodu atď. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý! Predávajúci je povinný tovar prevziať (nie dobierku) a bez zbytočných odkladov vrátiť kúpnu cenu tovaru kupujúcemu (najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru kupujúcim- § 457 Občianskeho zákonníka). Zákazník hradí sám poštovné za vrátenie tovaru späť. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. medomet vyrobený na mieru, strihaný tovar, ktorý sa predáva v metráži - napr. pletivá, knôty do sviečok,...).

8. REKLAMÁCIA, ZÁRUČNÁ DOBA
Kupujúci je povinný skontrolovať si zásielku a uplatniť prípadnú reklamáciu na nekompletnosť zásielky do 2 dní od jej prevzatia. V tejto lehote je nutné elektronicky zaslať reklamáciu predávajúcemu. Škody spôsobené pri preprave tovaru do miesta určeného kupujúcim je nutné reklamovať u prepravnej spoločnosti pri preberaní zásielky. Pre uplatnenie reklamácie tovaru v záručnej dobe je potrebné zaslať predávajúcemu reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry a reklamačným listom voľne formulovaným, v ktorom kupujúci uvedie popis závady. Predávajúci je povinný vyriešiť reklamáciu do 30 dní od obdržania tovaru od kupujúceho. Reklamácie sa uplatňujú v sídle predávajúceho. Zákonom stanovená záručná doba je 2 roky. V rámci tejto lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. §619-627. Doklad o kúpe je zároveň záručným listom. Záručná doba zaniká uplynutím 2 ročnej zákonom stanovenej lehoty, poškodením spôsobeným nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, použitím na iný účel než k akému je výrobok určený, poškodený prevádzkou v nevhodných podmienkach, neoprávneným zásahom do výrobku.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci je povinný podľa zákona č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov spracovať a uchovať údaje v databáze firmy a chrániť ich pred zneužitím. 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Tieto VOP sú platné od 1.1.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.